Портфолио

1. ПОРТФОЛИО УЧИТЕЉИЦЕ МАРИЈАНЕ КОЛАРИЋ

2.ОБРАЗОВАЊЕ

3. OБЈАВЉЕНИ РАДОВИ, ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

4. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

5. РАД СА ОБДАРЕНОМ ДЕЦОМ, ТАКМИЧЕЊА

6. ОРГАНИЗАЦИЈА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

7. ПОМОЋ УЧЕНИЦИМА КОЈИ ЗАОСТАЈУ У САВЛАДАВАЊУ НАСТАВНОГ ГРАДИВА

8. ИСТРАЖИВАЧКИ РАД ШКОЛЕ ИЛИ ШИРЕ

9. АНГАЖОВАЊЕ НА ПОШТОВАЊУ ПРИНЦИПА ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА

10. НЕГОВАЊЕ ЕСТЕТСКЕ КУЛТУРЕ

11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА

12. ЗАХВАЛНИЦЕ

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ- ПРЕДАВАЊЕ

НАСЛОВНА СТРАНА- ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ. Маријана Коларић

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ, предавање, Маријана Коларић